Ovdje može stajati Vaša reklama

Želite sponzorirati članak LED rasvjeta? Požurite jer ovaj članak još nema zakupljenog sponzora!

Kontaktirajte nas:
Moja tvrtka portal
Detaljnije o Moja tvrtka

LED rasvjeta

LED rasvjeta je najnoviji, najmoderniji i najekonomičniji način osvjetljivanja prostora. LED rasvjeta ili LED žarulje, lampe ili svjetitljke koriste svjetlosno emitirajuće diode, skraćeno LED, zatim organski LED ili kraće OLED i polimer LED takozvani PLED. Trenutno od navedenih samo još PLED nije komercijalno dostupan.

Jedna dioda točnije LED dioda može dati vrlo malo svjetlosti uspoređujemo li je sa već raširenim štednim kompaktnim fluoroscentnim žaruljama. Zbog toga se kod LED žarulje ili LED svjetiljke koristi više dioda zajedno. U nadolazećim godinama predviđa se da će tehnologija izrade LED svjetiljka još više porasti i poboljšati se na način da LED diode emitiraju više lumena odosno daju više svjetla za još manji utrošak električne energije.

Visoko snažni LED čipovi, (tako se naziva jedna LED dioda koja emitira svjetlost, a više njih sačinjavaju LED žarulje ili LED svjetiljke) koji se koriste u skupoj LED rasvjeti mogu emitirati i do 7.500 lumena, a da pritom troše samo 100W.


Usporedba - klasične, štedne i LED svjetiljke

    Klasična žarulja sa žarnom niti
  • 40 W potrošnje daje 450 lumena = iskoristivost 11 lumena po Wattu
  • Kompaktna fluorescentna štedna žarulja
  • 10 W potrošnje daje 450 lumena = iskoristivost 45 lumen po Wattu
  • LED svjetiljke
  • 6 W potrošnje daje 450 lumena = iskoristivost 75 lumena po Wattu


Diode koriste jednosmjernu električnu struju stoga LED rasvjeta mora sadržavati i interni ugrađeni elektronički sklop za pretvaranje izmjeničnog napona u istosmjerni. LED rasvjeta ili svjetiljke mogu biti uništene pri visokim temperaturama, stoga LED svjetiljke sadržavaju i statične hladnjake kako bi se ohladile prilikom svijetljenja.
LED rasvjeta je dugotrajna i ima duži vijek trajanja od štednih kompaktnih fluoroscentih žarulja koje su poznate po svojoj trajnosti s time da su LED svjetiljke još štedljivije.


Kućna LED rasvjeta

Kećna LED rasvjeta ili LED svjetiljke izrađuju se u oblicima i standardima da mogu zamijeniti klasične žarulje. Od samog izgleda žarulje da podsjeća na klasičnu, te do općeprihvaćenih i raširenih standarada da se može postaviti i zamijeniti sa bilo kojom klasičnom žaruljom, štednom kompaktnom fluorescentnom ili halogenom rasvjetom. Dakle od klasičnog zavrtanja do MR16, GU5.3 i GU10 standarada poznatih kod halogene rasvjete.
LED rasvjeta odnosno LED svjetiljke se izrađuju za niske napone, uobičajeno za 12V, te kao zamjena i za 110V i 220V napajanja. Ovakve LED svjetiljke sadrže elektroničke sklopove za pretvorbu izmjenične struje u istosmjernu i prilagodbu napona sa višeg napona na prikladni radni napon LED svjetiljke.

Osnovni nedostatak LED svjetiljke je taj što je još uvijek znatno skuplja, te se očekuje u nadolazećim godinama snažan i visok razvoj LED tehnologije koji bi dao ne samo veću uštedu energije i više svjetlosti, već se očekuje i raširenijom i povećanom proizvodnjom daleko pristupačnije cijene samih LED rasvjetnih tijela.