Ovdje može stajati Vaša reklama

Želite sponzorirati članak Nacionalna klasifikacija djelatnosti? Požurite jer ovaj članak još nema zakupljenog sponzora!

Kontaktirajte nas:
Moja tvrtka portal
Detaljnije o Moja tvrtka

Nacionalna klasifikacija djelatnosti

Nacionalna klasifikacija djelatnosti ili kraće NKD 2007 donijeta je dana na sjednici održanoj 31. svibnja 2007. godine po članku 4. stavka 2. U njoj su definirana područja, odjelci, skupine te razredi svih gospodarski i drugih djelatnosti.

U pripremi imamo online i besplatni najpregledniji prikaz Nacionalna klasifikacija svih djelatnosti republike Hrvatske, u html (web), pdf (Adobe). doc (Word) i xls (Excel) formatu. Svi formati NKD dokumenata biti će skoro dostupni za besplatni pregled i download.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti razrađena je i podjeljenja na 4 kategorije prema slijedećoj klasifikaciji i oznakama:
 • PODRUČJA - označena su sa jednim slovom abecede (primjer: A)
 • ODJELJCI - označeni sa dvoznamenkastim brojem (primjer: 01)
 • SKUPINE - označeni sa troznamenkastim brojem (primjer: 01.1)
 • RAZREDI - označeni sa četveroznameknkastim brojem (primjer: 01.11)

Primjer: A01.1.11 što bi odgovaralo klasifikaciji za Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja.

Odlučeno je također na istoj sjednici da prestaje biti važeća Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2002. ili kraće NKD 2002. iz Narodnih novina broja 13/2003.
Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. vrijedi i nema nikakvih dodataka ni promjena pa vrijedi i ove 2011 godine.


Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007 sastoji se od 21 glavnih područja:
 • A. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
 • B. Rudarstvo i vađenje
 • C. Prerađivačka industrija
 • D. Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
 • E. Oskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
 • F. Građevinarstvo
 • G. Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala
 • H. Prijevoz i skladištenje
 • I. Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
 • J. Informacije i komunikacije
 • K. Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
 • L. Poslovanje nekretninama
 • M. Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
 • M. Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
 • O. Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
 • P. Obrazovanje
 • Q. Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • R. Umjetnost, zabava i rekreacija
 • S. Ostale uslužne djelatnosti
 • T. Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
 • U. Djelatnosti izvan teritorijalnih organizacija i tijela

Europska zajednica uvela je statističku klasifikaciju svih ekonomskih djelatnosti pod skraćenim nazivom NACE. NACE je stupio na snagu 19. siječnja 2007 godine, dok je njegova primjena započela samim početkom iduće godine, točnije 01. siječnja 2008. godine.

Punim imenom The Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, na francuskom: Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, ili u prijevodu Statisička klasifikacija ekonomskih djelatnosti Europske zajednice, najčešće nazivanom skraćeno NACE, je Europski sustavni standard industrijske klasifikacije koji se sastoji od 6 znamenaka.
NACE je sličan sustav kao što su to SIC i NAICS sustavi, Standard Industrial classification (Standard za industrijsku klasifikaciju) i North American Industry Classification System (Sjeverno američki industrijski klasifikacijski sustav).

Zanimljivo za NACE je to što prve četiri znamenke ovog koda, što naravno pripadaju prvim četiri nivoa ovog klasifikacijskog sustava iste su za sve zemlje članica Europe, pa tako i za Hrvatsku. Peta znamenka i iduća šesta, mogu se razlikovati od zemlje do zemlje.
Kako je NACE verzije 2. zamijenila prethodnu verziju NACE 1.1, a Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2002, kraće NKD 2002 je bila usklađena sa NACE revizije 1.1, u skladu sa zakonom uvedena je promjena i uvedena je nova Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007, kraće NKD 2007 prema novoj NACE standardizaciji revizije 2.

Hrvatska Nacionalna klasifikacija djelatnosti u potpunosti je preslikana od NACE revizije 2. klasifikacije, dakle do četvrte razine do razine razreda, osim što je omanja razlika u načinu pisanja i označivanja klasa i razreda.Primjerice:
NACE: A1.1.1 - Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds
NKD: A01.11 - Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja
Upravo zahvaljujući ovom usklađenju koja u potpunosti formom, oblikom i sadržajno odgovara europskoj standardizaciji NACE revizije 2., moći će se statistički prikazivati stvarno stanje hrvatskog gospodarstva. Na taj način će se lakše usklađivati i uspoređivati hrvatski gospodarski statistički podaci sa bilo kojom zemljom u Europi, a i šire.