PRETRAŽI Moja tvrtka portal

Popis poduzeća Gerovo - Stranica 5.

Subjekata: 73

PD KURENT GEROVO

Eugena Kvaternika 61, Gerovo,
PUSNO DRUŠTVO KURENT GEROVO

Detaljnije PD KURENT GEROVO


PILANA KRASNO d.o.o.

Snježnička 34, Gerovo,
Tel: 053 851 122 Fax: 051 823 109
PILANA KRASNO društvo s ograničenom odgovornošću za šumarstvo, preradu drva i trgovinu

Detaljnije PILANA KRASNO d.o.o.


POLJOPRIVREDNI OBRT BASIN

Eugena Kvaternika 9, Gerovo,
POLJOPRIVREDNI OBRT BASIN VLASNIK: TUGOMIR KOVAČ, ČABAR, PARG, STARA CESTA 13

Detaljnije POLJOPRIVREDNI OBRT BASIN


POLJOPRIVREDNI OBRT MATE

Zagrebačka 27, Gerovo,
POLJOPRIVREDNI OBRT MATE VLASNIK: TURK MATIJA, GEROVO, ZAGREBAČKA 27

Detaljnije POLJOPRIVREDNI OBRT MATE


PROTEKTOR - BANDAG - KATALINIĆ d.o.o.

Snježnička 34, Gerovo,
Tel: 051 823 109 Fax: 051 823 109
PROTEKTOR - BANDAG - KATALINIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i servisiranje guma

Detaljnije PROTEKTOR - BANDAG - KATALINIĆ d.o.o.


RAČUNOVODSTVENI SERVIS

Vodovodna 32, Gerovo,
Tel: 051 823 316
RAČUNOVODSTVENI SERVIS VLASNIK: VESNA KOVAČ, GEROVO, VODOVODNA 32

Detaljnije RAČUNOVODSTVENI SERVIS


RADNJA ZA SJEČU I IZVLAČENJE STABALA

Eugena Kvaternika 42, Gerovo,
Radnja za sječu i izvlačenje stabala, vlasnik Janeš Zlatko, Gerovo

Detaljnije RADNJA ZA SJEČU I IZVLAČENJE STABALA


RADOVI U ŠUMARSTVU

Zagrebačka 29, Gerovo,
RADOVI U ŠUMARSTVU VLASNIK: ANTO BABIĆ, GEROVO, ZAGREBAČKA 29

Detaljnije RADOVI U ŠUMARSTVU


SJEČA, VUČA I IZNOS DRVNIH SORTIMENATA- INJIĆ MANDA, GEROVO

Eugena Kvaternika 59, Gerovo,

Detaljnije SJEČA, VUČA I IZNOS DRVNIH SORTIMENATA- INJIĆ MANDA, GEROVO


SOBOSLIKARSKA RADNJA

Snježnička 20, Gerovo,
SOBOSLIKARSKA RADNJA, vl. Turk Franjo, Gerovo, Snježnička 20

Detaljnije SOBOSLIKARSKA RADNJA