Uvjeti i pravila

Korištenjem sadržaja ovih internetskih stranica posjetitelj i korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja, te prihvaća koristiti sadržaj ovih internetskih stranica isključivo za osobnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Moja tvrtka portal se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti koja može na bilo koji način nastati iz korištenja ovih internetskih sadržaja ili je na bilo kakav način vezana na korištenje ovih internetskih sadržaja, te se isto tako odriče bilo koje odgovornosti za bilo koje radnje posjetitelja i korisnika, bilo upotrebom ili zlouporabom sadržaja, i za bilo koju štetu koja može nastati samom korisniku ili trećoj osobi.

Moja tvrtka portal nema nadzor nad ispravnošću, točnošću kao i ažurnošću podataka i datoteka objavljenih na ovim stranicama, te se time odriče svake odgovornosti za ispravnost, točnost i potpunost podataka i datoteka kreiranih od strane trećih osoba.

Svaka fizička ili pravna osoba u bilo kojem trenutku može zatražiti izmjenu, nadopunu i ažuriranje vlastitih podataka, te isto tako zatražiti trajno uklanjanje pojedinih ili svih vlastitih podataka sa ovog portala.

Izmjena, dopuna, promjena i/ili brisanje podataka se ne naplaćuje. Prikazivanje podataka na Moja tvrtka portalu je potpuno besplatna bez ikakve naplate.

Moja tvrtka portal se obvezuje da će korektno i pravovremeno pregledati i uvažiti sve valjane zahtjeve i ažuriranja korisnika u najkraćem mogućem roku, najčešće u roku od 8 dana ili ne znatno dužim od navedenog roka.

Moja tvrtka portal zadržava pravo na izmjenu sadržaja internetskih stranica, te zadržava pravo da u bilo kojem trenutku skloni bilo koje podatke sa ovih stranica bez obveze informiranja treće osobe, te time ne preuzima nikakvu odgovornost niti je odgovoran za bilo kakve moguće posljedice nastale iz ovakvih promjena ili uklanjanja podataka i datoteka.